Exch. rate CZK
EUR: 25.80
USD: 23.23

DODAVATEL:
Název společnosti:Coc­ktail Travel s.r.o.
Ulice:Zátvor 2
Město:Zálezlice
PSČ:277 45
IČO:279 18 459 DIČ:CZ 279 18 459
Číslo bankovního spojení: KB 359660490237/0100

Název společnosti(jméno a přijímení):
Ulice:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ:
Číslo bankovního spojení:
URL stránky(www):
Chci zařadit do kategorie:
Navrhněte novou kategorii:

A/Objednávka odesláním na e-mail dodavatele

Já,jméno , zástupce shora uvedené společnosti(od­běratel) tímto objednávám na základě Zprostředkovatelské smlouvy u společnosti Cocktail Travel s.r.o. (dodavatel) uvedení v informačním katalogu této společnosti s podmínkami vyplývajících z této smlouvy.Cena za zprostředkování vyplývá z ceníku,který je nedílnou součástí této objednávky.

Platba bude prováděna fakturou na účet dodavatele č.ú. 359660490237/0100 s variabilním symbolem čísla faktury.

Současně s tím využívat reklamních ploch( bannerů ),nabízených jako doplňkovou službu tohoto katalogu. Dále tímto objednávám:

reklamní banner č.( název ) (ceník katalogu)

a to od ( datum ) do . V případě, že objednáte reklamní banner na více než 30 dní, dostáváte se automaticky na 1 rok zdarma do placené katalogové části.

B/Osobní nebo telefonická konzultace obchodního zástupce společnosti. Je nutné sjednat termín a místo schůzky.
e-mail klara@prag-guide.cz.

Nedílnou součástí Zprostředkovatelské smlouvy je objednávka,kterou jste právě vyplnili, ceník služeb a faktura. Současně s přiloženou fakturou Vám zašleme i Zprostředko­vatelskou smlouvu,kterou prosím podepište a zašlete na adresu společnosti Cocktail Travel s.r.o.

Milan Knietel jednatel společnosti